DO ITE

T Y Ö L L I S T Ä M I S H A N K E

2 0 1 4 – 2 0 1 7

DO ITE edistää työttömän työnhakijan tavoitteita

päästä työmarkkinoille aktiiviseksi toimijaksi.


DO ITE –ideologiaan kuuluu aktiivinen, motivoitunut työllistymisen asenne ja se on pispalalainen muunnelma kansainvälisestä DIY –Do It Yourself asenteesta.


DO ITE -hankkeessa tuetaan luovan alan työttömien työnhakijoiden työelämävalmiuksien, ammattitaidon sekä osaamisen ylläpitoa.


Hanketta toteuttavat Pispalan kumppanuus –työllistämisverkoston 12 jäsenyhdistystä. Työtoimintataloja on Pispalan alueella kuusi: Pispalan kirjasto ja Mediapaja, Hirvitalo ja Pispalan nykytaiteen keskus, Pispalan Teatteri, Kurpitsatalo, –taidetyönyhteisö ja Kivijalka-toimisto.Neuvontaa, ohjausta ja valmennusta


DO ITE -valmennuksessa painotetaan mm. työ-minän vahvistamista, työelämän pelisääntöjen sisäistämistä, mestari-kisälli –sparrausta ja kontaktien luomista omalla ammattialalla. Valmennuksen tavoite on haastaa pois totutulta

mukavuusalueelta, kehittää ajankäytön hallintaa ja valmiuksia huolehtia omasta jaksamisesta. Tarvittaessa tuetaan ammattialan vaihtamisessa.DO ITE -hankkeen tavoitteena on mm.:


• neuvoa ja ohjata työttömiä asiakkaita lähipalveluna yksilöllisesti TE-palveluiden


piiriin ja sähköisen asioinnin käyttäjiksi


• parantaa työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia järjestämällä


työmahdollisuuksia tai työkokeiluja jatkuvana prosessina


• järjestää työskentelyjaksoihin liittyvää lyhytkoulutusta ja valmennuspalveluja


• kehittää koulutus- ja valmennusmalleja


  1. ohjata ja neuvoa alueen yrittäjiä TE-palvelujen käyttäjiksi tavoitteena parantaa


DO ITE -asiakkaiden jatkotyöllistymismahdollisuuksia

M A R I T A   S A N D T

Työllistämiskoordinaattori

marita.sandt(at)gmail.com

puh. 040 558 8084

P A U L A   H U H T A N E N

Työllistämiskoordinaattori

paula.huhtanen(at)gmail.com

puh. 044 558 8084

D O   I T E =
itse tehty työelämä!